Tang Soo Do AmstelveenPostbus 23631, 1100EC, Amsterdam+31 (0) 6 2522 8947info@tsd-amstelveen.nlhttps://www.tsd-amstelveen.nl/img/logo_amstelveen.png
 

Huisregels en etiquette

 • Kom de huisregels van de club na en respecteer ze ook
 • Zorg dat je ongeveer 15 minuten voor de training aanwezig bent. Begin alvast met je spieren warm te maken
 • Bij te laat komen, wacht je tot de leraar je toestemming geeft om de Dojang binnen te treden. Wanneer dit te laat komen frequent voorkomt zullen er passende disciplinaire maatregelen genomen worden. Het is storend wanneer leerlingen te laat komen bij de training
 • De leerlingen groeten (men buigt) bij het betreden en verlaten van de Dojang
 • De leerlingen moeten de leraren met de juiste aanspreektitel aanspreken in de Dojang. Dus de hoofdleraar wordt aan gesproken met Sa Bum Nim of meneer/ mevrouw en de assistenten met Kyo Sa Nim of ook met meneer/mevrouw
 • De leerlingen moeten hun Do Bohk (Tang Soo Do uniform) zoveel mogelijk schoon en kreukvrij houden. Wanneer iemands Do Bohk te smerig is kan hem de toegang geweigerd worden
 • Zorg dat je nagels kort en schoon zijn zodat je niemand hiermee kan verwonden
 • Zorg voor een goede hygiëne, kom schoon op de training. Niemand wil trainen met iemand die stinkt
 • Tijdens de les is het verboden sieraden of andere scherpe voorwerpen te dragen
 • Sieraden die niet verwijderd kunnen worden dienen goed afgedekt te zijn zodat niemand zich kan verwonden
 • Wanneer je aan de kant staat wees niet luidruchtig
 • Tijdens de les dient het spreken met elkaar tot een minimum beperkt worden, daar dit storend is en men zich niet goed kan concentreren
 • Doe alles wat je doet met 100% overgave en je zult zien dat dit zijn vruchten zal afwerpen
 • Men dient zich van ruwe taal te onthouden
 • Het is ten strengste verboden te roken in de Dojang en kleedkamers
 • Eten is niet toegestaan in de Dojang
 • Snoep of kauwgom is niet toegestaan tijdens de les
 • Alle leerlingen zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden en netjes achterlaten van de Dojang en kleedkamers
 • Het is verboden zich te bevinden in het materiaalhok van de Dojang zonder toestemming van de leraar. Spullen die niet van onze vereniging zijn, blijft men af
 • Bij diefstal, mishandeling of ongewenste intimiteiten wordt altijd en onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar spullen, waardevolle eigendommen kunnen in bewaring gesteld worden bij de leraar
 • Bij misbruik van Tang Soo Do buiten de Dojang kan de toegang tot de Dojang ontzegd worden
 • Wanneer men een gevaarlijke situatie ziet meldt dit bij de leraar

Facebook  -  Nederlandse Tang Soo Do Federatie  -  Hwa Rang World Tang Soo Do Federation

 

© 2019 Tang Soo Do Amstelveen - Alle rechten voorbehouden

Powered by BitNation