Tang Soo Do AmstelveenPostbus 23631, 1100EC, Amsterdam+31 (0) 6 2522 8947info@tsd-amstelveen.nlhttps://www.tsd-amstelveen.nl/img/logo_amstelveen.png
 

Moo Duk Kwan

Moo Duk Kwan LogoTang Soo Do kent een aantal stijlen. Daarvan is de Moo Duk Kwan de belangrijkste en heeft de grootste aanhang binnen Tang Soo Do. Moo Duk Kwan is opgericht door Grootmeester Hwang Kee in Zuid Korea. De Moo Duk Kwan is één van de vijf grootste Kwans (scholen) in Korea en 1 van de 9 originele Kwans in Korea op het gebied van Koreaanse Martial Art stijlen.

Betekenis van de Moo Duk Kwan

Moo betekent: ridderlijkheid, krijgshaftig
Duk betekent: deugd, welwillendheid of respect
Kwan betekent: school of instituut


Moo Duk Kwan in het geheel betekent: instituut voor de gerespecteerde krijgskunde (of in andere zin: instituut voor de deugd van de krijgskunst)

 

  • De zes bessen vertegenwoordigen de zes werelddelen en de drie bessen aan elke kant staat voor de afstand van noord naar zuid Korea
  • De 14 blaadjes vertegenwoorigen de 14 provicies van Korea
  • De vuist vertegenwoordigt de gerechtigheid en Tang Soo Do
  • Het linker teken betekent Tang, die in het midden Moo (van Moo Duk Kwan) en het rechtse teken Soo
  • De blauwe kleur vertegenwoordigt de drie oceanen en de DAN houders (zwarte banders)

 

De vijf basisprincipes van Tang Soo Do Moo Duk Kwan

De Nederlandse Tang Soo Do Federatie heeft vijf basisprincipes waar een Tang Soo Do beoefenaar zich aan hoort te houden bij het beoefenen van Tang Soo Do. Het volgen van de vijf basisprincipes hoort niet alleen tijdens de training, maar ook buiten de Dojang. We hebben daarbij ook een moderne interpretatie toegevoegd:

  1. Trouw aan je land - Houd je aan wetten en lokale regels en gedraag je naar de normen en waarden van het land waarin je bent.
  1. Gehoorzaamheid aan je ouders en ouderen - Luister naar en leer van mensen met ervaring en heb eerbied voor zij die verantwoordelijkheid hebben.
  1. Respect voor instructeurs en senioren - Herken en erken hogere rangen en accepteer opdrachten, zonder tegenspraak en met enthousiaste onderdanigheid.
  1. Zelfbeheersing - Houd je zelf altijd en overal onder controle. Behoud altijd je waardigheid, in woord en daad, en behandel iedereen met respect.
  1. Misbruik nooit je krijgskunst - Gebruik geen geweld zonder onmiddelijke bedreiging van de veiligheid van jezelf of een ander door een duidelijke aanval. 

 

De tien kernbegrippen bij het beoefenen van Tang Soo Do

Yong Gi Moedigheid
In Neh Uithoudingsvermogen/geduld
Chung Shin Tong Il Concentratie
Chung Jik Eerlijkheid
Kyum Son Nederigheid
Him Cho Chung Beheersing van kracht
Shin Chook Spanning en ontspanning
Wan Gup Beheersing van snelheid
Jung Uei Gerechtigheid
Uei Rhee Beste vriendschappen

Facebook  -  Nederlandse Tang Soo Do Federatie

 

© 2024 Tang Soo Do Amstelveen - Alle rechten voorbehouden

Powered by BitNation